AC/DC

A Delta Source AC/DC megközelítése
Az Értékelő Központ és a Fejlesztő Központ (AC/DC) olyan készségfelmérő eljárások, amelyek segítségével mérni tudjuk az adott munkakörben/pozícióban sikertényezőnek számító magatartásformákat.

Hogyan működik az Értékelő Központ?

Mind az Értékelő Központ, mind a Fejlesztő Központ módszertana különböző típusú mérési eljárásokat foglal magába (egyéni és csoportos feladatmegoldások, interjúk, helyzetgyakorlatok). A résztvevők értékelését egymástól független megfigyelők végzik egységes kritériumrendszer alapján, így biztosítva az értékelés objektivitását.

A kiválasztás akkor hatékony, ha a széleskörű mérési eljárás során vizsgált kompetenciák és magatartásformák maximálisan illeszkednek az adott szervezet kultúrájához és az adott pozíció követelményeihez. Az Értékelő Központ 360 fokos kompetencia értékelést ad.

A módszertan kidolgozásakor a felmérés pontos céljait kell először meghatározni, ezért az AC/DC minden esetben alapos előkészítést követően kerül csak megtartásra. Az előkészítés során beazonosítjuk a kompetenciákat, majd ezek alapján megtörténik az eljárás testreszabása.

Az Értékelő Központ /Fejlesztő Központ kialakítása és megtartása nem lehetséges a Megbízó szervezettel való szoros együttműködés nélkül.

Miért hatékony az Értékelő és Fejlesztő Központ?

Az AC/DC magatartást mér, ami révén a későbbi várható teljesítmény (azaz a résztvevő munka közbeni viselkedése) sokkal jobban bejósolható, mint más kiválasztási módszerekkel. A kutatások szerint az Értékelő Központ segítségével végzett felméréseknél a bejóslási siker akár 80%-os is lehet (egy hagyományos interjúnál ez általában 30%).

Az Értékelő Központ nem alkalmassági vizsgálat: nem a résztvevők adott munkakör ellátására való alkalmasságát méri, hanem azt, hogy mennyire jól fogják ellátni a feladataikat. Vagyis nem alkalmassági, hanem beválási szinten mér.

Mit tud a Delta Source Értékelő és Fejlesztő Központ?

Az AC/DC folyamat során egy speciális, erre a célra kifejlesztett software-t használunk, ami olyan részletességet, struktúráltságot és pontosságot tesz lehetővé, ami a software nélkül nem nem képzelhető el. Akár 20 kompetenciát, kompetenciánként 6-8 viselkedséindikátorral is tudunk mérni, egy AC/DC napon mindent 2 helyzetben is. Ez nagy pontosságot eredményez és lehetővé teszi, hogy nagyon alapos értékelés készüljön minden értékeltről, illetve nagyon részletes visszajelzést tudjon adni az értékelt jelöltnek a tanácsadó. A software segítségével a Megbízónak az eredményeket minden lehetséges bontásban tudjuk prezentálni.

A kompetenciák értékelése

Egy-egy kompetenciát mindig több helyzetben vizsgálunk az Értékelő Központ során, így nem csupán annak megléte állapítható meg, de arról is képet kapunk, hogy a résztvevő milyen helyzetekben teljesít legjobban. A komplex folyamat eredménye egy részletes kompetencia értékelés.
A Fejlesztő Központ eredményeként kapott javaslat rávilágít, hogy a résztvevőnek mely kompetenciák tekintetében kell fejlődnie, valamint a tanácsadó a helyzetekből támpontot képes biztosítani ahhoz is, milyen tanulási formával, módszerrel sajátíthatja el leggyorsabban az értékelt a kívánt kompetenciákat.

Az Értékelő Központ és Fejlesztő Központ alkalmazásakor a Megbízó cég munkatársait is bevonjuk az értékelésbe: minden alkalommal jelen van tőlük is néhány megfigyelő, akiket egy előzetes workshop-on készítünk fel az objektív megfigyelésre.

A Delta Source alapértéke az emberek fejlesztése, és hiszünk abban, hogy az Értékelő és Fejlesztő Központ is ehhez hozzájárul Megbízónk eredményességének és hatékonyságának növelése mellett. Mivel egy AC/DC értékelésen való részvétel bizonyos fokú stresszel jár, fontosnak tarjuk, hogy a résztvevők minden esetben teljes körű tájékoztatást kapjanak az egyes feladatok céljáról és elért teljesítményükről, valamint az esetleges feszültségek még az értékelő nap végén levezetődjenek.

A résztvevőktől tudomásunkra jutott személyes információt bizalmasan, szigorú felügyelettel kezeljük. Kiemelt hangsúlyt fektetünk rá, hogy a szakmaiság a teljes folyamat során érvényesüljön, és az Értékelő Központ / Fejlesztő Központ szakmai etikai szempontjai sehol ne sérüljenek.

Miért mi?

A Delta Source AC/DC módszertanának egyik legnagyobb erőssége, hogy sosem kínálunk konzerv megoldásokat. Minden kiválasztási és fejlesztési programunk az adott szervezet aktuális adottságaihoz és igényeihez, kompetenciarendszeréhez igazodik, a viselkedésindikátorokat is tesre szabjuk.

Szervezetfejlesztőként nagy tapasztalatunk van abban, hogy pontosan mérjük fel az igényeket és olyan megoldást ajánljunk, amely hosszútávon szolgálja a vállalat stratégiáját. Ez a megközelítés az Értékelő és Fejlesztő Központ esetében is fontos, ezért pontosan olyan formában és súllyal szerepeltetjük a mérni kívánt kompetenciákat, ahogyan a hosszútávú stratégiához illeszkednek.

A teljes mértékben egyedi, adott szervezetre igazított AC/DC másik előnye a belső kommunikációs hatás. Ezek a programok nem csak felmérik a munkatársakat, de stílusuk, formájuk és tartalmuk révén belső kommunikációs funkciót is ellátnak: az Ön szervezetének kulcsemberei üzenetet kapnak a stratégiáról, a cég értékeiről, az elvárt viselkedésekről a mindennapi munkában, a vezetés szándékairól, így az egész program a szervezeti kultúra szerves részévé válik.

Az Értékelő Központ szakmai háttere


Mi az, amit nyújtunk Önnek?

  • széleskörű szakmai megalapozottság (pszichológusok, tanácsadók, kiválasztásban is)
  • az egyéni/csoportos fejlesztés terén sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő csapat
  • csoportos helyzetek, különböző interperszonális dinamikák felismerése és kezelése
  • páros interjúhelyzetek lebonyolítása többéves gyakorlattal


A módszertan átadása: Nemcsak tudjuk, át is adjuk

Az AC/DC módszertan átadásakor a vezetők kiképzése során szerzett több évtizedes trénerképző múltunkra támaszkodhatunk.
Módszertanunk testreszabhatóságát segíti háttértárunk, amely a szakmában széleskörűen ismertek mellett egyéb nagyszámú, egyedi fejlesztésű pszichológiai tesztet, feladatot tartalmaz. E téren külön felhívjuk a figyelmet a több nagyvállalatnál is bevált LPO-tesztre, ami a tisztesség, a feddhetetlenség mérésére alkalmas eszköz, és értelemszerűen igen nehezen mérhető kompetencia.
Elméleti megközelítésünk részét képezi a Kontroll-paradigma, ami egy, a kompetenciákon túlmutató emberi jellemzőt tesz mérhetővé, nevezetesen azt, hogy valaki milyen módon adaptálódik a környezetéhez és mennyire képes arra befolyással lenni, amiből az következik, hogy milyen mértékben tekinti megváltoztathatónak vagy adottnak az üzleti körülményeket.

360 fokos kompetencia felmérés

Speciális számítógépes programunk van kompetencia értékelésre, amikor egy szervezet, vagy egy egység tagjai egymás kompetenciáit értékelik. Minden értékelt egy személyre szabott kóddal, linken léphet be az értékelő felületre, ahol a Megbízó előzetes igényei alapján elkészített kérdőív segítségével értékelik a munkatársak magukat, főnöküket, mellérendelt munkatársaikat és esetleg beosztottaikat.

Ez a módszer lehetvé teszi, hogy minden oldalró értékeljük egy munkatárs működését, nemcsak ahogy a főnöke látja, hanem ahogy a többiek eltérő hierarchikus szintekről.

Ez a módszer is a cég által meghatározott kompetenciákat mér, általában a cég saját kompetenciarendszerének egy részét vizsgáljuk, annak függvényében választva a kompetenciákat, hogy mi a 360 fokos felmérés célja.

A cél lehet a tényleges vállalati kultúra pontosabb megismerése, egy szervezeti egység valós működésének pontosabb megismerése, a mi gyakorlatunkban inkább a felmérés a management audit részét képezi.

A módszer sok hasonlóságot mutat az AC/DC módszertannal, itt is kompetenciákat mérünk, viselkedésindikátorok alapján.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.