Adatvédelmi nyilatkozat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Delta Source Vezetői Tanácsadó Kft., röviden Delta Source Kft. (Budapest, H-1037 Montevideó u. 2/c) cégjegyzékszám: 01-09-879384, adószám: 13908953-2-41, számlaszám: 10700024-44665904-51100005, statisztikai számjel: 13908953-7450-113-01, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályait.

A Delta Source Kft. magán-munkaközvetítési tevékenységet folytat, amihez a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 34980-1/2009-5100-708 számon vette nyilvántartásba, 2009. augusztus 25-én.

A Delta Source Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.deltasource.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapon keresztül és e-mailben szakmai önéletrjazot (cv) küldők, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Delta Source Kft.

Székhely és levelezési cím: Budapest, H-1037 Montevideó u. 2/c

Telefonszám: +36-1-920-2877

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Önéletrajz feltöltés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatait:

név,
születési idő,
e-mail cím,
telefonszám,
iiskolai végzettség
nyelvi készségek,
előző munkahelyek

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jeleníthetnek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a letiltó számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online vagy e-mailen keresztül küldött szakmai önéletrajzokkal kapcsolatos általános adatkezelés

Szolgáltató az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon kezeli Érintett adatait, és szakmai önéletrajzát. Azt kizárólag keresési, kiválasztási projektekben használja fel, az Érintett előzetes beleegyezését követően. A beleegyezést követően, az esetek egy részében személyes találkozóra (interjú) is sor kerül Szolgáltató és Érintett között. Ennek eredményéről, és az esetleges további lépésekről Szolgáltató tájékoztatja érintettet. Amennyiben érintett másképp nem rendelkezik, Szolgáltató Érintett szakmai önéletrajzát megőrzi, és azt a későbbiekben, ismét csak Érintett előzetes beleegyezését követően felhasználja keresési és kiválasztási projektekben. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (a cv megküldésével) is megadható. Jelen adatkezelési szabályozás célja az Érintettek (Jelöltek) törvényi előírásoknak megfelelő adatkezelésének biztosítása.

Szolgáltató szervezetfejlesztő tevékenységet is folytat. Ennek során korlátozott mértékben és gyakorisággal szintén személyes adatok kerülnek a birtokába. Ezeket kizárólag az adott szolgáltatás biztosításához használja, és azokat harmadik félnek nem bocsátja rendelkezésére, semmilyen körülmények között, a 9.3 pontban foglaltak kivételével.

Az Info. tv. rendelkezései értelmében Érintett kérheti Szolgáltatótól a jelen pontban hivatkozott személyes adatainak törlését.

3.5. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Delta Source Kft. semmilyen esetben nem küld az Érintetteknek hírlevelet, így azokban, vagy azokhoz értelemszerűen az Érintettek semmilyen adatát sem használja fel.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.deltasource.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak és ezzel az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait a 3.4 pontban leírtak szerint használja. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatokra, azok kezelésére azért van szükség, hogy Szolgáltató munkaerő kiválasztási, illetve ritkábban szervezetfejlesztési tevékenységét biztosítani tudja. Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 3.4 pontban leírtak teljesítése során használja.

4.3. Szolgáltató a weblapon életrajzfeltöltés során megadott, automatikusan rögzítésre kerülő adatait kizárólag az informatikai rendszer technikai fejlesztésére használja, amit úgy valósít meg, hogy Érintett jogai biztosítva és védve legyenek.

4.4. Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása - hacsak kötelező erejű előírás, vagy törvény ettől eltérően nem rendelkezik- kizárólag Érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráló kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat kizárólag Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére semmilyen körülmények között nem adják át.

6.2. A szolgáltatás működését biztosító informatikai rendszer üzemeltetésére Szolgáltató alvállalkozókat (pl. rendszerüzemeltető, IT szakember) vehet igénybe.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - egy esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Delta Source Kft. 
Budapest, H-1037 Montevideó u. 2/c
Ügyfélszolgálat: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Érintett bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Szolgáltató Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6. Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem küld hírlevelet Érintetteknek, és így abban adataikat sem használja, semmilyen módon.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere Érintettek honlappal, és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tevékenységéről adatokat gyűjthet, melyek azonban nem kapcsolhatóak össze Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Szolgáltató Érintettek adatait semmilyen körülmények között az adatmegadás céljától eltérő célra nem használja.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá ismételten kijelenti, hogy azokat harmadik félnek üzleti célból, semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben Szolgáltató saját informatikai rendszere fejlesztése, javítása miatt az adatokat informatikai alvállalkozó hatókörébe kell bocsátani, Szolgáltató vállalja, hogy csak olyan alvállalkozóval folytat ilyen tevékenységet, aki maga is írásban vállalta a Info tv-ben foglaltak teljesítését, és a munkára vonatkozó szabályoknak való megfelelést.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően  Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.


Budapest, 2018. május 16.

 

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.